„Wirtualny Magazyn" - Opis podstawowych funkcjonalności:

 1. Wgląd w zasoby towarowe całej sieci (dowolnego punktu handlowego);
 2. Bieżąca kontrola przebiegu i rentowności sprzedaży;
 3. Automatyczne importowanie dokumentów (faktur zakupu), bez konieczności ręcznego tworzenia towarów;
 4. Generowanie przesunięć międzymagazynowych;
 5. Obsługa czytników kodów kreskowych;
 6. Obsługa drukarek fiskalnych bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej;
 7. Tworzenie przejrzystych zestawień opartych o macierz kolorystyczno – rozmiarową;
 8. Kontrola dostępu do systemu na poziomie użytkownika i adresów IP;
 9. Zarządzanie odczytami czytników;
 10. Centralne zarządzanie systemem (przyjmowanie dostaw z jednego miejsca);
 11. Hierarchiczność bazy danych (np.: model - kolory - rozmiary - ceny zakupu);
 12. Moduł off-line'owy umożliwiający sprzedaż w przypadku awarii łącza;
 13. Generowanie raportów i analiz;
 14. Wymiana danych z systemami zewnętrznymi;
 15. Wewnętrzny - międzysklepowy - system wymiany informacji;
 16. Ewidencja kart stałego klienta;
 17. Zarządzanie bazą modeli (szybkie tworzenie bazy towarów);
 18. Zarządzanie bazą klientów;
 19. Kontrola zobowiązań.